LEGISLATIE

LEGEA 4/2008 PRIVIND COMBATEREA VIOLENTEI CU OCAZIA COMPETITIILOR SI A JOCURILOR SPORTIVE.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88568 –––– *) Forma actualizata a acestui act normativ se va aplica de la data de 1 februarie 2014 si este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre LEGEA nr. 10 din 6 ianuarie 2012; LEGEA nr. 187 […]

LEGISLATIE

LEGEA 227/2006 PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA DOPAJULUI IN SPORT

–––- Nota **) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 243/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din 26 octombrie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport […]

LEGISLATIE

HG 343/2011 PRIVIND APROBAREA STATUTULUI ANTRENORILOR

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128059   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 60 si 61 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Articolul 1 Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Articolul 2 La data intrarii in […]

LEGISLATIE

LEGEA 195/2001 – LEGEA VOLUNTARIATULUI

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81424   ––– Nota *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 339/2006 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea voluntariatului nr. 195/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, […]

LEGISLATIE

LEGEA 69/2000 – LEGEA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22262   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Titlul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica si sport in Romania. (2) in sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de activitate fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau […]

LEGISLATIE

HOTARAREA DE GUVERN NR.1447/2007

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/87490 Avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul […]