Informare publica

Legea 52/2003

Legea Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică      Text în vigoare începând cu data de 13 decembrie 2010     REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ     Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 10 […]