CARIERA

ANUNT – REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

ANUNT
privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru concursul/examenul ce se va desfasura
in data de20.06.2017 respectiv 22.06.2017 pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer
treapta profesionala I
Comisia de concurs numita prin decizia nr. 23118.05,2017 in urma verificdrii dosarelor de
inscriere la concursul /examenul pentru ocuparea postului vacant de SOFER TREAPTA
PROFESIONALA I din data de 20.06.2017 /respectiv 22.06.2017 a stabilit urmatoarele:

I SOFER TREAPTA PROFESIONALA I
PANTEABUJOR-REMUS
ADMIS
Candidatii declarati admisi vor susline proba scrisa in data de 20.06.2017 ora 10.00 /Candidatii
declarati admisi la proba scrisa vor sustine si proba de interviu.

detalii – click aici